TEAM UBS

Team UBS är Umeå Byggsmides engagemang för idrott och hälsa. Vi genomför egna tävlingar likväl som utvald sponsring. Ett aktivt liv är både roligt och gynnar hälsan. Något som vi tycker är viktigt. 

Team UBS deltog i Dräpardygnet 2018 samt höstdräparn samma år. 2019 medverkade vi också med vårat lag!


2020 har vi inte deltaigt i tävlingar på grund av rådande pandemi. Istället har vi valt att skänka spons till några utvalda företag. 2021 är ännu ett oskrivet blad och vi hoppas att världsläget skall bli stabilare och mer gynnsamt för tävling.