Om oss

Vad står vi idag?


Vi är ett litet företag som levererar stora och tunga detaljer. Vi är få personer men det innebär att alla får ge det lilla extra. Vi har stabila och trogna kunder som återkommer vilket ger oss en trygghet. Vi står just inför generationsväxling i personalstyrkan. En otroligt spännande och trevlig process. 


Vi arbetar ständigt med att hålla fast vid implementerade rutiner. Vi har en utmaning med att hinna serva våra kunder med prisbilder men jobbar på att hitta lämplig nivå. 


Vi arbetar ständigt med att uppgradera vår lokal som är en liten och relativt omodern anläggning. Ett arbete som pågår vid sidan av produktion. Vår Facebooksida startades mer som ett sätt för att visa vad vi gör men har blivit kvar på flera av våra kunder och vänner och bekanta tycker det är kul att följa våra arbeten. 


Vi är stolta över det vi gör och önskar att kunderna känner att vi är kunniga, nyfikna och pålitliga som leverantör. 

Vi finns nu med på 1090 kartan. Svenska stålbyggnadsinstitutet:


A3 vårt certifierande organ gör revison hos oss årligen. Ett arbete som säkerställer att vi håller fast vid 1090 rutinerna och ständigt arbetar för att se över vårt arbete. 

 

 


Den optimala processen

STEG 1


Ni som kund har en tanke om vad ni önskar hjälp med.  Det kan vara allt ifrån en ritning på ett trappräcke till ritningar över ett större bostadsområde. Beroende på omfattning blir denna process längre eller kortare.

STEG 2


När vi är överens om att arbetet skall inledas behöver vi tillsammans enas om vilka krav vi behöver ta hänsyn till tillsammans.

Det kan vara specifika krav. Vad behöver vi bägge förhålla oss till?

STEG 3


Våra arbeten kan sträcka sig över kortare period där vi färdigställer vårt arbete inom några timmar eller dagar. Vi har också uppdrag på större arbetsplatser som sträcker sig över år. Vi för en dialog med er som kund löpande om vårt arbete.

STEG 4


Under resans gång gör vi egenkontroller, vi ser till att arkivera materialintyg. När arbetet är slutfört kommer du som kund få en sammanställning över vårt utförda arbete i enighet med de krav som initialt ställdes. Vi är stolta leverantörer och ni är nöjd kund. I de arbeten där CE intyg varit ett krav överlämnar vi detta. 

Våra medarbetare/Konsulter:


Hos oss är personalen vår styrka! Där vi inte har egenn personal hyr vi in kompetenta underleverantörer. 

Drivna medarbetare som är kompetenta på sin uppgift, har hög arbetsmoral och ser lösningar framför hinder det är nyckeln i vår verksamhet. Vår målsättning är att det skall nå dig som kund .


I dagsläget hyr vi in tjänsten handledare för montörer/svetsare, IWS samt stöd i planering.
För fakturor via e-post :

faktura@umeabyggsmide.se


För material certifikat:

cert@umeabyggsmide.seFör intresse av att arbete hos oss:

ulrika@umeabyggsmide.se


Niklas Sandström

Ägare/Produktionsledare

Svets/Montage

070-695 42 58

niklas@umeabyggsmide.se

Henrik Sandström

Svets/Montage

070-292 25 21

henrik@umeabyggsmide.se

Hans Andersson

Svets /Montage

070-344 91 48

hans@umeabyggsmide.se

Ulrika Rigel Bylund

Projektsamordning/planeringsstöd070-344 21 92

ulrika@umeabyggsmide.se

Dennis Nilsson

Svets/Montage

0705897460

dennis@umeabyggsmide.se


Björn Vredin

Konsult-

Svetsansvarig/IWS 

070-698 69 06

svetsansvarig@umeabyggsmide.se

Victor Häggmark

Svets /Montage

073-845 16 77

victor@umeabyggsmide.se

Niklas Jonsson

Konsult-CREO

handledare

076-774 90 41

niklasjonsson775@gmail.com