Projekt

Stora förändringar kräver engagemang och tålamod!

Sedan starten har vi jobbat med att se över rutiner på alla nivåer inom företaget. Hållbarhet, miljö och kvalitet är något vi vill lägga fokus på  jämte produktion. Ett hårt arbete som krävt mycket av oss. Detta är också en av våra största utmaning under en lång tid framöver.   Att skapa rutiner  är en del, att implementera dem på ett hållbart sätt   en  annan!

Vi brinner för det vi gör och är fast beslutsamma om att vi skall lyckas. Sedan mitten av 2018 har vi varit Certifierade enligt SS EN 1090 EXC 2. Det innebär att vi är en av få leverantörer i Umeå som klarar av att leverera arbeten med dessa krav. 


Vi försöker hålla fokus på möjligheter, lösningar och vara transperanta inför våra kunder. Vi vill skapa ett orubbligt förtroende!


Vårt arbete i praktiken!


Vi utför arbeten som håller, som bär, som skapar möjlighet för städer och byggnader att bli till.Vi svetsar pelare och balk till flervåningshus och carports. Vi tillverkar trappräcken och i vissa fall andra skräddarsydda produkter så som balkonger eller räcken utomhus.


Vårt arbete sker till stor del ute hos kund på större byggarbetsplatser. Vi utgår alltid från vår verkstad som ligger ca 9 kilometer från centrala Umeå. 

Vår historia och vår framtid


Redan under 60- talet drev Niklas Sandströms far smidesverkstan Firman Kurt Sandström Samsmide AB från våra lokaler i Innertavle.


Ett företag med välrenommerade kunder och en hög arbetsmoral. Niklas och Hans, som idag utgör vår stomme på produktionssidan har arbetat i Samsmide AB sedan unga år. De har varit med och byggt stora delar av staden vi är verksamma i.


I takt med omvärldens krav på standarder och spårbarhet inom stålindustrin och byggbranschen blev det omöjligt för företaget att leva vidare i den organissation som fanns. Kompetens behövdes inhämtas utifrån och Niklas tog således beslutet att starta Umeå Byggsmide då detta ansågs som enda lösningen av alla inblandade. 


Under första kvartalet 2018 blev Umeå byggsmide  aktiebolag och heter då Umeå Byggsmide AB.  Eller som vi ibland förkortat kallar oss,  UBS AB. 

Kontakt:

  Innertavle 311,

SE-905 06 Umeå

  Tel:070-6954258


© Copyright 2015. All Rights Reserved.